Ellis’in 12 Maymunu

Ellis’in 12 Maymunu

Psikoanaliz eğitimi almış bir psikoterapist olarak kendi sorunlarına çözümlemek için davranışçı terapi uygulamalarından, Epictetus, Marcus Aurelius, Spinoza ve Bertrand Russell gibi filozofların yardımlarından yararlanan Albert Ellis, 1953’te psikoanalizi tamamen terk ettikten sonra insanların psikolojik sorunlarının bilinçdışından değil, işlevsiz davranış, emosyonel (duygulanım) kalıplarından kaynaklandığını, bu kalıpların “ felsefi koşullanma” dediği irrasyonel (akil dışı) inançlarına bağlı olduğunu iddia eder. Bir çok kişisel gelişim kitabında kopyalanmış bir şekilde bulanabilecek bu irrasyonel inançları, fikirleri, Ellis, klinik gözlemlere dayanarak aşağıdakiler olduğunu iddia eder:

 1. Yaptığımız her şeyin başkaları tarafından onay görmesi gerektiğini ve herkes tarafından sevilmemizin mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünme.

 2. Bazı davranış ve eylemlerin korkunç ve kötü olduğu bu davranışları, eylemleri yapanların ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerektiğine inanma.

 3. Şeyler, kişiler bizim istediğimiz gibi olmadıklarında bunun dayanılamaz ve korkunç olduğunu düşünme.

 4. Mutsuzluğumuzun, huzursuzluğumuz kaynağının, bize dışsal, kişilerden, olaylardan kaynaklandığına inanma.

 5. Bir şey tehlikeli ise ya da tehlikeli olabilir ise o şeye durmadan dikkat etmemiz ya da usanmadan kontrol etmemiz gerektiğine inanma.

 6. Hayatın güçlüklerinden kaçınmaya çalışmanın sorumluluklarımızı üstlenmemizden ya da bu güçlüklerle yüzleşmekten daha kolay olduğuna inanma.

 7. Bizden daha büyük daha önemli, daha güçlü bir başka şeye ihtiyacımız olduğuna inanma.

 8. Saygı görmek için çok yetenekli ve zeki olmamız gerektiğine inanma.

 9. Hayatımız bir şey bir kez ağır ve şiddetli bir şekilde etkilemiş ise onun sonsuza kadar bizi etkilemesi gerektiğini düşünme.

 10. Şeyler üzerinde tam ve mükemmel bir kontröle sahip olmamız gerektiğine inanma.

 11. Huzura ancak durgunluk, dinginlik, hareketsizlik içinde erişebileceğimizi düşünme.

 12. Hislerimiz üzerinde hiçbir kontrölümüzün olmadığına onlara sadece maruz kalabileceğimize inanma.


Yorumlar - Yorum Yaz