Mindfulnes, Yargısız Farkındalık, Bilinçli Farkındalık, Tam Farkındalık, Farkındalık Nedir

 mindfulness, farkındalıkMindfulnes, Yargısız Farkındalık, Bilinçli Farkındalık, Tam Farkındalık, Farkındalık Nedir?

“Bakmak için algılarımız yeter, görmek içinse salim bir kafa, ayıklık, şuur gereklidir." İ.Özel

Mindfulnes’in özü, dikkatli idraktir. İdrak kelimesini özellikle kullandık çünkü “algı”, algılamak sözcükleri daha çok bilinçsiz, gayri ihtiyarı bir eyleme, duyumsamaya işaret ederler. İdrak, algıyı içerir ve ayrıca anlama yeteneğine işaret eder.

Mindfulness, ayıklık, ihtimam, itina ve şuurla dikkatimizi yönlendirmektir. Bu dikkatlilik, dikkatimizi yönlendirdiğimiz şeyi yargılamadan, yaftalamadan, damgalamadan görmektir. Merak ve gözlemle bakmak, duymak, işitmek, koklamak, tatmaktır.

 

Mindfulness, sağlık  pazarının (ticaretinin) önemli bir parçası haline geldi. Tanıtımında ve reklamında, mindfulness, “tümüyle dikkatli ve uyanık yaşamamız için bir fırsattır”, “kendi yaşamımıza katılım sağlama” gibi ucube deyişler kullanılabiliyor. Kendi yaşamımıza her zaman katılmak zorundayız, istesek de istemeksek de hayat bizi kendine katar. Söz konusu olan daha çok bizim hayatı itina, özen ve dikkatli bir şekilde, şefkatle, anlayışla kendimize katmamızdır. Hayatın mindful (bilge) yolu, kaçırılmaması gereken bir fırsat değildir (dolayısıyla fırsatı kaçırmayalım diye koşuşturmamıza da gerek yoktur), her an ve her yerde tümüyle dikkatli ve uyanık yaşamaya çalışmak mindful (bilge) değildir. Aynı şekilde, her şeyi oluruna, akışına, bırakmak, hayatta boş vermek de mindful değildir.

 

Bir meditasyon ustasına, bir an önce en mükemmel şekilde meditasyon yapmayı öğrenmek isteyen bir öğrencisi eğer günde 2 saat meditasyon yaparsa ne kadar sürede meditasyon yapmayı tam anlamıyla öğrenebileceğini sormuş; usta, “15 sene” demiş, “ Peki” demiş öğrenci “geceli gündüzlü meditasyon yaparsam, kaç senede öğrenirim?”, “100 senede” demiş ustası.

 

Mindfulnes, tam şu an ve burda, bulunduğumuz, tecrübe ettiğimiz şeylere, özel bir biçimde; değer yargısı atfetmeksizin, anbean kasıtlı ve farkında olarak, tevazu ve uyum içinde dikkatimizi verdiğimiz bir zihin ve vücut durumudur. Mindfulnesteki dikkat, kaygı hallerinde olduğu gibi aşırı uyarılmışlıktan, tehlike ya da tehdit algısına dayalı olarak ister istemez kaynaklanan bir aşırı uyanıklık, tetikte olma hali değildir. Dikkat, dikkatimizi vermek istediğimiz şeylere yönelik bir dikkattir. Yaşamımızla ve yaşamla mindful ilişki kurmak, itina göstermeksizin otomatik olarak tekerrür eden yaşantılara merakla ve çaylakça bağ kurmak, gözlemlemek, duyumsamak, demir atmaktır.

 

Mindfulnes meditasyonu, sanıldığının aksine bir derin ve boş düşünme, zihnimizi boşaltmak için aklımıza gelen düşüncelerden kurtularak rahatlamak değildir. Mindfulnes meditasyonu nefes ile başlar çünkü nefes hayattır, harekettir. Ama nefesin hareketinin farkına varabilmek için durup onu gözlemlememiz, izlememiz gerekir…


Yorumlar - Yorum Yaz