Zihin Okuma

Zihin Okuma

Diğer ins anların ne düşündüğünü bildiğimize ve onların da bizim ne düşündüğümüzü bildiklerine-bilmeleri gerektiğine inanmaktır çünkü zihin okuyan kişi kendi bakış açısı ile başkalarının bakış açılarını özdeşleştirir, ayırt edemez.

Depresyonu olan kişiler, kendileri dair olumsuz düşüncelerinin diğer insanlar tarafından da paylaşıldığını düşünürler. Sosyal kaygılı biri diğer insanların onun ne yaşadığını bildiklerini varsayarlar.

Obsesif düşüncelere sahip kişiler diğer insanların kendi düşünceleri doğrultusunda davrandığını ya da diğer insanların onun düşündüklerini bildiklerini zannedebilirler.

Bir şeyi şiddetle arzulayan biri bu arzusunun çevresi tarafından bilindiğini varsayabilir.