ACT EĞİTİMİ

Adanmışlık ve Kabul Terapisine (AKT= ACT) Giriş Çalışması

  Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi

ACT: Acceptance and Committent Therapy Atölyesi.

ACT, Türkçeye, «Kabul ve Kararlılık Terapisi, KKT», «Gönüllülük-Kabullenme ve Kararlılık Terapisi, GKKT », «Kabullenme ve Girişme Terapisi, KGT »,Kabullenme ve Sorumluluk Terapisi KST, Kabul ve Adanmışlık Terapisi, KAT «Adanma ve Kabul Terapisi, AKT »,  olarak çevrilmektedir.

Adanmışlık ve Kabul Terapisi, ampirik bir temeli olan, kabul, dikkat (mindfulnes) ve davranış süreçleri kullanarak psikolojik esnekliği geliştirmeye yönelik bir girişimdir… AKT bir teknikler ve uygulamalar kümesi değil, bir modeldir. Atölyemiz, bu modelin teorik olarak anlaşılmasına ve pratik olarak uygulanmasına yönelik bir çalışmadır. Bu terapiye “ Acceptance and Committent Therapy” ismini kimin koyduğunu geliştiricileri tarafından da bilinmemektedir. Klinik uygulamasının esası hem danışanlar hem danışmanlar için kabul et, tercih et, eyleme geç olarak özetlenebilir.

Atölyemizin amacı; elbirliği ilkesine dayalı olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapan ya da yapacak olan kişilerin Adanmışlık ve Kabul Terapisinin temel öğelerini, teorik ve pratik olarak edinmelerini sağlamaktır.

Atölye ayda 2 kez 1 gün (7 saat) olarak düzenlenecektir. Atölyenin organizasyonu katılımcıların talepleri doğrultusunda değişebilir.İlk tanışma günü 11 Kasım 2018 Pazar günü  Yakaza Psikoloji’de Saat 14.00 da gerçekleşecektir.

Kayıt ve Bilgi için:

Yakaza Psikoloji

Caferağa mah. Sakız sok. Maksim apt. 2/b Kadıköy

0216 330 80 17

0553 510 22 20

Ya da

Atölye sorumlusu: Mustafa Selçuk BEŞLİ

ATÖLYENİN İÇERİĞİ:

1. ilk tanışma oturumu (ücretsiz).

Atölye ayda 2 kez 1 gün (7 saat) olarak düzenlenecektir. İlk tanışma günü 11 kasım 2018’de  Yakaza Psikoloji’de Saat 14’te gerçekleşecektir. Açıklama: Beklentiler, Atölyeye dair merak edilenler, Atölye sorumlusu ile tanışma. Meditasyon; soluğuma merhaba çalışması.

2. (birinci oturum) “Üçüncü Dalga” kognitif ve davranışçı terapiler odaklı olarak Kognitif ve Davranışçı Terapilere genel bir bakış.  (katılım ücreti: 100 TL, katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır. Eğitimin toplam fiyatı 1200 tl’dir)

Açıklama: Son dönem kognitif ve davranışçı terapiler, davranışların, düşüncelerin ve duyguların (içerik ya da biçiminden ziyade) yaşantısal veçhesi bağlamına daha fazla odaklanarak eski dönem (klasik; Aaron T. Beck’in bilişsel yaklaşımı gibi) terapilerden nasıl ayrılırlar ve eski dönem terapilere hangi açıdan benzerler.

-          AKT örneği.

Amaçlar: Teorik ve uygulama planında en son gelişmelere genel bir yaklaşımla yeni kuşak terapileri geleneksel yaklaşımdan ayırmak. Katılımcılara, acıya ve psikolojik rahatsızlıklara heyecan verici bir yaklaşım olan Adanmışlık ve Kabul Terapisini (AKT) tanıtmak.

Kimler katılabilir: özellikle psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikoloji alanlarında eğitim gören herkes.

İçerik: Metakognisyon, kaçınma, kabul, düşüncelerden ayrışma, şefkat, dikkat, şu ana ve buraya demir atma, mindfulnes, özdeğerlerle ilişki kurma konuları çalışılacaktır.

Metodoloji: Teorik sunum, karşılıklı etkileşim ve deneyimsel alıştırmalar.

3. oturum: FAT (Fonksiyonel analiz terapisi) ve AKT

4. oturum: Psikolojik katılık, psikolojik esneklik

5. oturum: Benlik Yanılsaması, Kognitif kaynaşma, Ayrışma

6. oturum: Şu an ve Burada Olana Odaklanma (mindfulnes)

7. oturum:Dur- Düşün-değerlendir- Davran, özdeğerler ve adanma

8. oturum: Değerlendirme ve tartışma, Eşvizyon örneği

9-12. Eşvizyon (süpervizyon)

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz