Anksiyete

Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Semptomlar
Belki hepimizin sorduğu bu sorulara değişik yazılarda açıklamalar bulmaya çalıştık: Emosyon, Duygu ve Benlik,
Otomatik davranışlar, otomatik düşünceler ve Emosyonlar,  Errare humanum est: Schopenhauer, Daniel Kahneman, Amos Tversky ve Başkaları…

 Beck,  ‘’anksiyeteye eşlik eden semptomlar, bir noktaya kadar uyuma yöneliktir ve yalnızca belirli şartlar altında bir soruna yol açarlar.’’ diyor. Binlerce yıllık hayatta kalma mücadelesinin kalıntılarının yani atalarımız için uyum sağlayıcı olan şeylerin, artık bizim için sorun teşkil etmesinin de bu açıklamaya eklemlenebileceğini söylüyor. Beck, anksiyete durumlarında can alıcı unsurun, sanki bir refleksmiş gibi bir anda beliren ve bir imge veya otomatik bir düşünce biçimini alan bilişsel sürecin varlığı olduğuna dikkat çekiyor.  Ona göre ‘’ kimi durumların önemini abartma eğilimimiz- bu durumları ölüm kalım meselesi olarak görmek- tehditlerle baş etmeye çalışan mekanizmalarımızı gereğinden fazla harekete’’ geçirir. Yandaki tablo bu mekanizmaların ortaya çıkardığı semptomların bir bölümünün tablosudur.  Bu semptomları tanımak anksiyetemizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.